Apliko Online për Programin dhe Bursën

Viti Akademik 2019-2020
Informacione të Përgjithshme
Adresa
Kontakte
Informacion mbi aplikimin

* Programe në proces hapjeje.
Informacion mbi edukimin më të fundit
Lloji i bursës që mund të përfitoni
Bursë Talenti
Bursë Ekselence
Bursë Motivimi
Bursë Sociale (deri në 100%)
Përfundimi i aplikimit
Konfirmoj plotësimin dhe vërtetësinë e informacionit të më sipërm dhe autorizoj Kolegjin Universitar Bedër të përpunojë të dhënat e mija personale vetëm për përdorim të brendshëm të Kolegjit Universitar Bedër.